szyk po aber

„ADUSO” – szyk zdania po aber, denn, und, sondern, oder

Jeśli po niemiecku mamy do czynienia z dwoma zdaniami, a właściwie jednym zdaniem złożonym, na ogół przedzielonymi przecinkiem, to w większości przypadków szyk zdania jest w jednej z tych części zmieniony.

Na przykład:

…kliknij TU, aby przeczytać ciąg dalszy…! 🙂

Szyk zdania

Polacy popełniają w niemieckim wiele TYPOWYCH błędów. Typowych właśnie dla Plaków (lub może ogólnie Słowian). Nic dziwnego, każdy uczący się języka obcego wychodzi  ze znajomości własnego języka i stara się mówić po niemiecku używając polskich konstrukcji i np. też polskiego rodzaju gramatycznego danych rzeczowników. To, zwłaszcza na początku nauki, zupełnie automatyczny proces.

Jednym z najbardziej typowych błędów jest …kliknij TU, aby przeczytać ciąg dalszy…! 🙂