Newsletter

Skąd są moi uczniowie?

Głównie z Polski i z Niemiec, jak się można spodziewać (i jak widać na załączonej mapce). Dzięki wspaniałemu wynalazkowi pt. INTERNET w dziedzinie nauczania praktycznie przestały istnieć granice. (więcej…)